Kuruluş Amacı

1965 Samsunspor Derneği, 30 Haziran 2020 yılında Samsun’da kurulmuştur. Derneğin kuruluş amacı Samsunspor Kulübü yönetimine hizmet ve katkıda bulunmaktır.

Samsunspor Kulübü’ne ruhen bağlı ve taraftarı olan renktaşları bir araya getirerek, “Sadece Samsunspor” “Bu şehrin çocukları Samsunsporludur” ve “Bir sevdadır Samsunspor” düşüncesini canlandırmak ve gerçekleşmesine katkıda bulunabilecekleri bir platformun oluşturulmasıdır.

Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri ile faaliyet alanları ise şöyle;

Anayasamızın öngördüğü esaslara, çağdaş yaşama ve Atatürk ilkelerine uygun olarak, Atatürk’ün gösterdiği hedef ve ilkeler doğrultusunda;

  • Samsunspor sevgisini yayarak, yeni sempatizanlar kazandırmak,
  • Samsun ve Samsunspor için spor camiasında ve kamuoyunda etkin lobi oluşturmak,
  • Samsunspor Kulübü’ne maddi ve manevi katkıda bulunmak için, tanışma ve görüşmelerini sağlamak, böylece karşılıklı dostluk, sosyal, kültürel ve ticari iş birliği bağlarını güçlendirmek ve geliştirmek.
  • Samsunspor’un kulüp olarak çağdaş bir yapıya kavuşturulması çalışmalarında etkin rol oynamak
  • Samsunspor’un kendi gelirleri ile yönetilebileceği kalıcı mali kaynaklara sahip olabilmesi için çalışmalarda bulunmak,
  • “Sadece Samsunspor” Bu şehrin çocukları Samsunsporludur ve “Bir sevdadır Samsunspor” düşüncesini canlandırmak ve gerçekleşmesine katkıda bulunmak,
  • Spor ahlak ve düzenini bozan toplumsal faaliyetleri önlemek amacıyla toplumu bilinçlendirmek ve eğitmek,
  • İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri olmak üzere “Samsunsporluluk” ruh ve düşüncesini geliştirmek ve desteklemek,
  • Sporun hedefinin bireyler arasında dostluk, barış, sevgi ve kardeşliği geliştirmek olduğu bilinciyle; sporun ulusal düzeyde gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak
  • “Sadece Samsunspor” düşüncesini benimseyen, değerleri paylaşan ve Samsunsporluğu çıkarlara dayanmayan, Samsunspor sevdalıları bir araya getirmek

1965SSDER, her zaman Samsunspor’un ortak menfaatlerini gözeten, polemikten uzak, koruyucu ve yapıcı bir çalışma prensibine sahiptir, tarafsızdır, sadece Samsunspor’un tarafını tutar.